ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ แหลมฉบัง-ฟู่หมี-แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

ล่องเรือ แหลมฉบัง-ฟู่หมี-แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

ล่องเรือ THAILAND & VIETNAM & THAILAND 5 DAYS 4 NIGHTS แหลมฉบัง–ฟู่หมี-แหลมฉบัง


ล่องเรือ แหลมฉบัง-ฟู่หมี-แหลมฉบัง 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
CRU_0131
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Costa Serena
Costa Serena
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 12 พ.ค. 66 แหลมฉบัง - 16.00 น.
2 13 พ.ค. 66 น่านน้ำสากล - -
3 14 พ.ค. 66 ฟู่หมี 08.00 น. 18.00 น.
4 15 พ.ค. 66 น่านน้ำสากล - -
5 16 พ.ค. 66 แหลมฉบัง 08.00 น. -

วันที่ 1 : (12 พ.ค. 66)

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 น.

ท่าเรือ
น่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฟู่หมี
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
18.00 น.

ท่าเรือ
น่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 • อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ตามที่ทางเรือสำราญ กำหนดว่ารวมอยู่ในราคาทัวร์แล้วเท่านั้น และได้รวมค่าภาษีท่าเรือเรียบร้อยแล้ว
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง จาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง ไป-กลับ เฉพาะท่านที่จองในช่วงโปรโมชั่นที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล (ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ( ลูกค้าสำรองจ่าย และทำเบิกคืนภายหลังได้ )

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีท่าเรือ สำหรับ ผู้ใหญ่ และ เด็ก ท่านละ 5,999 / ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ
จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0155
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Singapore
 11 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 67
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น 39,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ Genting Dream สิงคโปร์ - ภูเก็ต 4 วัน 3คืน (Cruise Only)   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0133
จำนวนวัน
4วัน3คืน
ปลายทาง
Singapore
 07 พ.ค. 66 - 28 เม.ย. 67
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง Singapore/Singapore

ราคาเริ่มต้น 11,500 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ 1 GET 1 ฮ่องกง เกาสง (ไต้หวัน)  ฮ่องกง 3วัน 2คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0150
จำนวนวัน
3วัน 2คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 19 เม.ย. 66 - 25 ต.ค. 66
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง HongKong/HongKong

ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0140
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Hong Kong
 12 มี.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  Resorts World One

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น 14,000 บาท/ท่าน